KONU VE KAPSAM

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), VESNA TURKEY TELEVİZYON VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (“UVI”) ile uvi.tv.tr’ye (“WebSitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Websitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi UVI’a aittir.

18 yaşından küçük kişiler, Websitesi’nden alışveriş yapamazlar. Kullanıcı, siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder.

Websitesi üzerinden yalnız tüketicilere kişisel tüketim amacına yönelik olarak ürün satışı yapılmakta olup, hiçbir şekilde toplu satış gerçekleştirilmemektedir. Kullanıcı da, Websitesi üzerinden yapmış olduğu alışverişin kişisel kullanıma yönelik bir alışveriş olduğu kabul eder.

Websitesi üzerinden alışveriş yapmak için kullanıcılar sisteme üye olmak zorunda değildir. Üyelik, kullanıcıya çeşitli avantajlardan yararlanabilme, alışverişlerini daha da hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilme gibi faydalar sağlamaktadır.

Websitesi’nde satışa sunulan tüm ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları, yalnızca Websitesi üzerinden yapılan satışlarda geçerli olup UVI mağazalarından yapılan satışlarda geçerli değildir.

UVI Websitesi’nde satışa sunduğu ürünlerin tamamının stoğunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler gerekli görüldüğü durumlarda üretilmektedir. Ancak, çeşitli sebeplerle sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Bu durumda, siparişi veren kişi e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirilir ve tahsil edilen ücreti iade edilir.

UVI, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

İşbu internet sitesinden UVI’nin sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde, UVI’nin iş bu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan hiç bir hal ve surette hukukî/idarî/cezaî ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sitelere giriş halinde doğabilecek tüm risk tamamen Kullanıcı’ya aittir.

UVI’nin her ne sebeple olursa olsun Kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu risklerden kaçınmak amacıyla gerekli önlemlerin alınması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı, üyelik ile birlikte sahip olduğu kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı’nın buna aykırı hareketinden kaynaklanan her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu bulunmakta olup bu tür kullanımlardan kaynaklanan her türlü hukukî/idarî/cezaî sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

UVI, kendi takdirine bağlı olarak Websitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri dilediği zamanda ve şekilde değiştirebilir, sınırlayabilir veya sonlandırabilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanım imkanlarının herhangibir şekilde kısıtlanmış veya sona ermiş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir talep hakkı vermez.

Kullanıcı’nın UVI ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, işbu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından UVI hiçbir hal ve surette sorumlu tutulamaz.

Websitesi’nde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. UVI’nin Kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

Bu Websitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı UVI Perakende Mağazacılık Hizmetleri A.Ş. mülkiyetindedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Websitemizi ziyaret ettiğinizde, websitemizden mal veya hizmet aldığınızda veya websitemize üye olduğunuzda paylaşmanız suretiyle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan Şirketimiz VESNA TURKEY TELEVİZYON VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (“UVI”) . A.Ş. tarafından, Şirketimizden aldığınız ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, bilgi güvenliğinin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizin sizlere tanıtılması, websitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, tarafınıza dergi ve tanıtıcı broşür gönderilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, kampanyalarımızdan sizlerin haberdar edilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, onay vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek olan ticari elektronik iletilerin size ulaştırılması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü parti iş ortaklarımıza yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak, kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Şirketimizin Yenibosna Merkez Mah. 1. Asena Sok. No:23e İç Kapı

No:18 Bahçelievler / İstanbul 34197, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz

Kullanıcı, yukarıda verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme hükümlerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve belirtilen tüm şekil, amaç ve nedenlere binaen kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesiyle ve açık bir şekilde onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

SON HÜKÜMLER

UVI, Websitesi ve bulunması halinde uzantılarında yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri, Website kullanım koşullarını ve tüm diğer bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Website’yi yeniden düzenleme ve gerekli olması halinde yayına son verme ve durdurma hakkına sahiptir. Website’de ve/veya uzantılarında değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup kullanıcı tarafından Website’ye girilmesi ve/veya Website’nin kullanılması ile işbu değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. UVI işbu kullanma şartlarını istediği zaman ve gerekli görmesi halinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

EKLER

Dönem dönem UVI tarafından Websitesi’nde Kullanıcı ilişkileri ile UVI’nin mal ve hizmetlerine ilişkin olarak yayınlarak Kullanıcılara duyurulan çeşitli metinler ile halihazırda Websitesi’nde yayınlanmakta olan aşağıdaki metinler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan her Kullanıcı, aşağıdaki metinleri eksiksiz bir şekilde okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

  • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Aydınlatma Metni
  • İade ve Değişim Prosedürleri Metni
  • Teslimat Süreci Metni

YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi, internet sitesinde yayınlandığı an itibariyla yürürlüğe girer.

Loading...